Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 7

Et medlem udtræder af ordningen ved udgangen af den måned, hvori medlemmet uden ret til pension enten fratræder et ansættelsesforhold omfattet af ordningen eller opgiver en apotekerbevilling. Medlemmet forbliver dog i ordningen, såfremt han overgår til en virksomhed, der er omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2 Et medlem, der er omfattet af § 1, stk. 1, udtræder af ordningen, såfremt han ansættes i en statstjenestemandsstilling.