Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 6

De bidrag, der er nævnt i § 4, opkræves af Statens Regnskabsdirektorat.

Stk. 2 De bidrag, der er nævnt i § 5, opkræves af Sundhedsstyrelsen. Den endelige opgørelse sker på grundlag af årsregnskabet for det pågældende år. Ved for meget eller for lidt indbetalt bidrag sker der regulering i procentsatsen for efterfølgende år.