Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 47

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 47

Bestemmelserne i tjenestemandspensionslovens §§ 40-44 finder tilsvarende anvendelse for pensioner efter denne bekendtgørelse, der er påbegyndt udbetalt pr. 31. december 1993.