Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 45

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 45

Apotekervæsenets Pensionsordning, kan efter forhandling med Finansministeriet i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler til medlemmer, som uden at være omfattet af § 62 i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 var medlemmer den 1. juli 1969, og som kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder efter de før denne dato gældende regler.