Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 44

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 44

For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen med ret til nedsat pension i medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, nedsættes pensionen for medlemstid før 1. juli 1969 efter de deri anførte regler. Det samme gælder ved beregning af ægtefællepension.

Stk. 2 Nedsættelsen efter stk. 1 beregnes af den del af pensionen, som svarer til forholdet mellem medlemstiden før 1. juli 1969 og den samlede medlemstid.