Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 42

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 42

Denne bekendtgørelse træder i kraft og har virkning fra 1. januar 1994, bortset fra den ændrede § 1, stk. 1, 1), der har virkning fra 1. april 1995.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 557 af 13. december 1985 om Apotekervæsenets Pensionsordning samt bekendtgørelse nr. 56 af 28. januar 1987 om ændring af bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning ophæves, bortset fra §§ 52, 53, 54, 55, 56 og 57.