14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler ydes med grundbeløb, der for personer, som havde opnået pension den 31. marts 1970, udgør det for marts måned 1970 udbetalte pensionsbeløb multipliceret med 100/133. For personer, der opnår pension efter 31. marts 1970, udgør grundbeløbet samme brøkdel af det samlede pensionsbeløb efter de ældre regler med tillæg efter de pr. 1. marts 1970 gældende satser.

•••

Stk. 2 Grundbeløb efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, respektive bortfald af børnepensionstillæg, efter 31. marts 1970.

•••

Stk. 3 De af stk. 1 omfattede pensioner omberegnes pr. 1. janur 1994 efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 725 af 9. september 1993.

•••

Stk. 4 Enkepensioner, der påbegyndes udbetalt som følge af egenpensionistens død 1. januar 1994 eller senere, beregnes efter reglerne i § 13 på grundlag af den pensionsalder og det skalatrin, hvorpå egenpensionen indplaceres pr. 1. januar 1994, jf. stk. 3.

•••

Stk. 5 Personligt tillæg ydet efter stk. 3 og 4 reguleres efter § 32, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside