Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 4

Den institution eller organisation, der har ansat en person, der er omfattet af § 1, stk. 1, indbetaler et pensionsbidrag til staten. For ansatte ved statslige institutioner afholdes bidraget over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2 Bidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening.

Stk. 3 For deltidsbeskæftigede nedsættes bidraget forholdsmæssigt.

Stk. 4 Bidraget efter stk. 1-3 betales til staten og betales månedligt, med mindre anden betalingsform fastsættes af Finansministeriet.