Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 37

Medlemmer og deres efterladte, som oppebærer ydelser fra pensionsordningen, kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser, der ikke er udbetalt.