14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Ægtefællen efter et medlem, som ved sin død oppebar pension fra pensionsordningen, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn er disse berettigede til efterindtægt.

•••

Stk. 2 Efterindtægt efter en person, der ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til denne bekendtgørelse, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettigede til børnepension efter den først afdøde ægtefælle.

•••
profile photo
Profilside