Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 24

Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter § 22 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år.