Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 19

Den efterlevende ægtefælle efter et medlem eller et pensioneret medlem er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået

  • 1) før det afdøde medlem var fyldt 65 år, og

  • 2) før det afdøde medlem var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 4, og

  • 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 3 Finansministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter et medlem er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.