Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 18

Dersom den pensionerede får ansættelse ved farmaceutisk arbejde med mere end 3/10 af fuld tjenestetid uden påny at blive medlem af ordningen, nedsættes den samlede pensionsydelse med halvdelen af den løn, han oppebærer for det arbejde, der overstiger 3/10 af fuld tjenestetid. Det påhviler pensionisten at give meddelelse til Statens Regnskabsdirektorat, når han overtager arbejde af denne art.