Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 17

Pensionen inddrages, såfremt et pensioneret medlem påny opnår ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 medregnes i hans pensionsalder. Når den pågældende senere fratræder sin stilling af pensionsbegrundende årsag, er han berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension.