14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Et medlem af pensionsordningen er berettiget til egenpension, når han efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, fratræder sin stilling eller opgiver apotekerbevillingen på grund af alder eller som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed.

•••

Stk. 2 Uanset ansættelsetidens længde har et medlem dog ret til egenpension efter §§ 14 og 15, såfremt opgivelsen af apotekerbevillingen eller afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevne som nævnt i § 14 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten.

•••

Stk. 3 Har et medlem forud for sin optagelse i pensionsordningen været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan Finansministeriet bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år.

•••

Stk. 4 Begæring om pension på grund af svagelighed må være ledsaget af en lægeerklæring, som indeholder oplysning om sygdommens symptomer, diagnose og indflydelse på arbejdsevnen, jf. § 35.

•••
profile photo
Profilside