14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Personer, der forud for 30. juni 1969 ikke har kunnet optages i pensionsordningen på grund af alder eller helbredsmæssige grunde, kan af pensionsordningen optages efter begæring herom. Ansættelsestid indtil 1. juli 1969 indgår i pensionsalderen efter reglerne i §§ 11 og 12 under forudsætning af, at der for den medregnede tid sker efterbetaling af ordinært pensionsbidrag efter de hidtidige regler.

•••
profile photo
Profilside