14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den institution eller organisation, der har ansat en person, der er omfattet af § 1, stk. 1, indbetaler et pensionsbidrag til staten. For ansatte ved statslige institutioner afholdes bidraget over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

•••

Stk. 2 Bidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening.

•••

Stk. 3 For deltidsbeskæftigede nedsættes bidraget forholdsmæssigt.

•••

Stk. 4 Bidraget efter stk. 1-3 betales til staten og betales månedligt, med mindre anden betalingsform fastsættes af Finansministeriet.

•••
profile photo
Profilside