14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Til brug ved afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelse, kan Apotekervæsenets Pensionsordning forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på sygehus.

•••

Stk. 2 Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis medlemmet eller det pensionerede medlem har givet samtykke hertil.

•••
profile photo
Profilside