14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Efter de for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken til enhver tid gældende regler kan et medlem, der fratræder sin stilling få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, og som ikke senere kan tilbagekøbes uden Finansministeriets samtykke.

•••

Stk. 2 Et medlem, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 9, kan for ansættelsestid forud for den 30. juni 1970 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i § 15 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, som ændret ved bekendtgørelse nr. 35 af 20. februar 1961, istedet for at bevare ret til opsat pension eller evt. fratrædelsesgodtgørelse.

•••
profile photo
Profilside