14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Pensionen inddrages, såfremt et pensioneret medlem påny opnår ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 medregnes i hans pensionsalder. Når den pågældende senere fratræder sin stilling af pensionsbegrundende årsag, er han berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension.

•••
profile photo
Profilside