14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Bliver et pensioneret medlem, hvis fratræden skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenestedygtig, og er han ikke fyldt 60 år, har han pligt til, hvis han var apoteker, efter henvendelse fra Sundhedsstyrelsen at søge apotekerbevilling, og i øvrigt at søge ansættelse i sin tidligere eller anden efter hans alder og kvalifikationer passende stilling, hvormed er forbundet ret til pension.

•••

Stk. 2 Undlader et af helbredsmæssige årsager pensioneret medlem trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i § 35, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i §§ 29-30 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension.

•••
profile photo
Profilside