14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Et medlem, der er under 60 år, og som tilkendes mellemste eller højeste sociale førtidspension, fordi erhvervsevnen er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i sin stilling indtil det fyldte 70. år.

•••

Stk. 2 Tilkendes den i stk. 1 nævnte sociale førtidspension fra et tidspunkt, der ligger efter fratrædelsestidspunktet, kan Finansministeriet efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet bestemme, at pension kan ydes efter stk. 1, hvis medlemmets erhvervsevne allerede på fratrædelsestidspunktet var nedsat med mindst to tredjedele på grund af den lidelse, der var årsag til fratrædelsen. Pension i henhold til stk. 1 ydes da fra samme tidspunkt som den sociale førtidspension.

•••

Stk. 3 I forbindelse med optagelse af et medlem i pensionsordningen kan det dog bestemmes, at medlemskabet inden for en periode af 10 år fra optagelsen ikke giver ret til pension efter stk. 1, såfremt fratræden fra stillingen efter opgivelse af apotekerbevillingen finder sted som følge af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved optagelsen. Det samme er tilfældet, hvis fratræden er begrundet i en følgesygdom af en på optagelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor.

•••

Stk. 4 Finansministeriet kan, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 og 2 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60. år.

•••
profile photo
Profilside