14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Pensionen beregnes efter de for tjenestemænd gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 på grundlag af følgende for statstjenestemænd gældende lønrammer:

  • 1) apotekere og sygehusapotekere: lønramme 34.

  • 2) farmaceutiske kandidater: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis lønramme 21, skalatrin 26, 28, 30 og 32, lønramme 29, skalatrin 38 og lønramme 31, skalatrin 40, 42 og 44.

  • 3) eksaminanter: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis skalatrin 22, 23, 24 og 25.

•••

Stk. 2 Et medlem, der overføres fra gruppe 3 til gruppe 2, indplaceres på sit hidtidige eller nærmeste højere skalatrin. Efter indplaceringen i ny lønramme opnås 1. alderstillæg senest på det tidspunkt, da alderstillæg ville være opnået i den hidtidige lønramme.

•••

Stk. 3 For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen før 1. juli 1969, regnes lønancienniteten ved indplaceringen i de i stk. 1 fastsatte lønrammer fra det fyldte 25. år eller det senere tidspunkt, hvor medlemmet har fået en af pensionsordningen omfattet stilling.

•••

Stk. 4 Når et medlem opgiver en apotekerbevilling eller fratræder et ansættelsesforhold på grund af alder efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen efter de for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken til enhver tid gældende regler i forhold til den tid, der står tilbage, indtil det fyldte 67. år.

•••
profile photo
Profilside