14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Finansministeriet kan bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilket et medlem efter sit fyldte 25. år har været ansat på apotek, ved apotekernes eller provisorernes organisationer eller på overenskomstvilkår i staten, en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed.

•••

Stk. 2 Forhøjelsen af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at medlemmet under sin ansættelse har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den tidligere pensionsordning.

•••
profile photo
Profilside