14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 192 af 23. March 1995. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Medlemmer er

  • 1) apotekere og farmaceutiske kandidater, optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om Apotekervæsenets Pensionsordning, og som har fået meddelt apotekerbevilling til et apotek, der har været opslået ledigt før den 1. april 1995.

  • 2) farmaceutiske kandidater og eksaminater, som er optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om Apotekervæsenets Pensionsordning

    • a) på grundlag af ansættelse inden 1. maj 1985 på apotek eller ved apotekernes eller provisorernes organisationer,

    • b) på grundlag af ansættelse inden 15. maj 1985 i Sundhedsstyrelsen, ved Danmarks farmaceutiske Højskole, ved universiteternes farmakologiske institutter, på sygehusapotek, Danmarks Apotekforenings kursusejendom eller som sygehusapoteker.

•••

Stk. 2 Under særlige omstændigheder kan finansministeren bestemmne, at farmaceutiske kandidater og eksaminater, der er medlemmer af ordningen kan forblive i ordningen som medlemmer, uanset at de er overgået til virksomhed, der ikke omfattes af stk. 1. Finansministeren kan stille vilkår om, at der for sådanne farmaceutiske kandidater og eksaminater skal indbetales pensionsbidrag efter § 4, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside