Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

§ 7

Apoteker og sygehusapoteker, som fremstiller magistrelle lægemidler og/eller SAD-lægemidler, jf. § 56, stk. 1, nr. 2, i lov om apoteksvirksomhed, skal føre regnskab med euforiserende stoffer opført på liste D i bilag 1 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, så følgende oplysninger fremgår:

  • 1) Indkøb, herunder import, med angivelse af art, mængde, leverandør og dato for indgang på lageret.

  • 2) Salg med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.

  • 3) Mængde af fremstillede lægemidler, som apoteket eller sygehusapoteket har på lager.

Stk. 2 Apoteker og sygehusapoteker, som fremstiller magistrelle lægemidler og/eller SAD-lægemidler, jf. § 56, stk. 1, nr. 2, i lov om apoteksvirksomhed, skal føre regnskab med euforiserende stoffer opført på liste E i bilag 1 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, så følgende oplysninger fremgår:

  • 1) Mængden af fremstillede lægemidler, som apoteket og sygehusapoteket har på lager.

  • 2) Importerede mængder med angivelse af afsenderlande.

Stk. 3 Fremstilles lægemidler indeholdende euforiserende stoffer på liste D og E gennem filialer af sygehusapoteker, skal de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger fremgå for hver enkelt filial.

Stk. 4 Forhandles euforiserende stoffer på liste D og E gennem filialer af sygehusapoteker, skal de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger fremgå for hver enkelt filial.