Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

§ 5

Apoteket og sygehusapoteket skal mindst en gang om måneden gennemføre en stikprøvekontrol af de i § 3, stk. 1, nævnte lægemidler. Stikprøvekontrollen skal vise tilgang, ekspedition og lagerhold for udvalgte varenumre.

Stk. 2 Stikprøvekontrollen skal mindst omfatte 3-5 tilfældigt udvalgte varenumre, hvor der har været lagerbevægelser i henhold til recept eller lignende af udleverede mængde euforiserende midler. Recepter med afstemplingsetiket fra apotekets stikprøvekontrol skal vedlægges regnskabet.