Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

Forhandling
§ 3

Regnskabet med lægemidler indeholdende euforiserende stoffer, droger og lignende, der er optaget på liste A-C i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, skal vise tilgang, afgang og lagerhold af hvert enkelt lægemiddel, herunder hver enkelt lægemiddelform og styrke i forbindelse med apotekets eller sygehusapotekets forhandling eller videregivelse af:

Stk. 2 Regnskabet med lægemidler, som indeholder euforiserende stoffer, droger o.l., der er optaget på liste D-E i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, skal vise lagerhold af hvert enkelt lægemiddel, herunder hver enkelt lægemiddelform og styrke i forbindelse med apotekets eller sygehusapotekets forhandling eller videregivelse af: