Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

§ 1

Apoteket og sygehusapoteket skal føre regnskab med euforiserende stoffer og lægemidler til mennesker og dyr, som indeholder euforiserende stoffer.

Stk. 2 Regnskabspligten omfatter euforiserende stoffer og lægemidler til mennesker og dyr, som indeholder euforiserende stoffer reguleret i bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Stk. 3 Apoteket og sygehusapoteket skal udarbejde en instruks, der beskriver apotekets og sygehusapotekets fremgangsmåde i forbindelse med udarbejdelse af regnskab med euforiserende stoffer.

Stk. 4 Regnskaber og andre dokumenter vedrørende virksomhed med euforiserende stoffer opført på liste A-E i bilag 1 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises efter anmodning fra Lægemiddelstyrelsen.