Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 845 af 07. november 1995

§ 2

Apotekere må indbyrdes handle med (samhandle) de varer, der er nævnt i bilaget til denne bekendtgørelse.