Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 845 af 07. november 1995

I medfør af § 12, stk. 3, jf. § 72, stk. 2 i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Bilag til bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer
§ 1

Med de undtagelser, der følger af § 2, må apotekere ikke forhandle andre varer end lægemidler til andre end til forbrugerne.

§ 2

Apotekere må indbyrdes handle med (samhandle) de varer, der er nævnt i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 3

Bekendtgørelsen berører ikke samhandel i forbindelse med overtagelse af apotek og varelager.

§ 4

Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra § 1.

§ 5

Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1995.