Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018

§ 5

Apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, i hvilke tidsrum apoteket eller apoteksfilialen varetager vagttjenesten, og hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial med en længere vagtperiode er beliggende.

Stk. 2 Apoteker og apoteksfilialer, som ikke varetager vagttjeneste, skal ved indgangen være forsynet med oplysninger om, hvor det nærmeste apotek eller apoteksfilial, der varetager vagttjeneste, er beliggende.