Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018

§ 2

Apoteker og apoteksfilialer kan varetage vagttjeneste.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen indkalder ansøgninger om varetagelse af vagttjeneste og træffer efter indstilling fra regionsrådene bestemmelse om tildeling af vagttjeneste på apoteker og apoteksfilialer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Den endelige fordeling af vagttjenesten fastsættes af Lægemiddelstyrelsen og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte lister, jf. § 4, og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen kan, jf. apotekerlovens § 7, stk. 3, give en apoteker påbud om varetagelse af vagttjeneste på apotek eller apoteksfilial.

Stk. 5 Vagttjeneste, herunder påbud om vagttjeneste, tildeles for 5 år ad gangen.