Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018

§ 1

Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg kan holde åbent som fastsat i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v. med senere ændringer.

Stk. 2 Apoteker, som er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, skal holde åbent minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 3 Apoteker, som alene driver apoteksvirksomhed online (online-apoteker), skal stille tilbud om umiddelbar information og vejledning til rådighed for borgerne minimum 47 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 4 Apoteker, som ikke er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, og apoteksfilialer, skal holde åbent minimum 44,5 timer pr. uge fordelt på ugedagene mandag til lørdag, hvoraf minimum 4 timer skal placeres på lørdage.

Stk. 5 Apoteksudsalg skal holde åbent minimum 41 timer pr. uge.

Stk. 6 Nytårsaftensdag skal apoteker og apoteksfilialer holde åbnet som på lørdage, jf. stk. 2-4.

Stk. 7 Apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal skilte med den valgte faste åbningstid, jf. stk. 1-6.