14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Resultatopgørelse
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde oplysninger om en resultatopgørelse, herunder om følgende:

 • 1) Bruttoomsætningen, herunder driftsindtægter, der ikke er forbundet med vareomsætningen.

 • 2) Rabatudgifter.

 • 3) Vareforbrug, herunder omkostningsbegrundede leverandørrabatter.

 • 4) Dækningsbidrag.

 • 5) Lønudgifter.

 • 6) Nettosektorafgift/nettosektortilskud.

 • 7) Husleje.

 • 8) Energi.

 • 9) Vedligeholdelse.

 • 10) Forsikringer.

 • 11) Tab på udestående fordringer.

 • 12) Andre driftsudgifter.

 • 13) Andre driftsindtægter.

 • 14) Indtjeningsbidrag.

 • 15) Forrentning.

 • 16) Afskrivning.

 • 17) Overskud før afgift/tilskud.

 • 18) Betalt afgift, henholdsvis modtaget tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed.

 • 19) Overskud efter afgift/tilskud.

•••

Stk. 2 De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal for specifikationerne bl.a. indeholde oplysninger om pensionsbidrag til Apotekervæsenets Pensionsordning og pensionsbidrag til private pensionsordninger, jf. § 10.

•••
profile photo
Profilside