14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Statusoplysninger
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aktiver og passiver, herunder om følgende:

 • 1) Inventar ved årets begyndelse og udgang, dog undtaget edb-udstyr.

 • 2) Edb-udstyr ved årets begyndelse og udgang.

 • 3) Indretning ved årets begyndelse og udgang.

 • 4) Varelager ved årets begyndelse og udgang.

 • 5) Udestående fordringer opgjort ved årets begyndelse og udgang, herunder ikke forfaldne leverandørrabatter.

 • 6) Værdien af varevogne ved årets begyndelse og udgang.

 • 7) Kapital vedrørende lejede lokaler ved årets begyndelse og udgang fordelt på indbetalt depositum og forudbetalt leje.

 • 8) Leverandørkreditter opgjort som 95 pct. af apotekets vareforbrug i regnskabsåret multipliceret med 60 og divideret med 360.

 • 9) Skyldige feriepenge ved årets begyndelse og udgang.

 • 10) Skyldig overtid ved årets begyndelse og udgang.

 • 11) Varelageret ved årets begyndelse og udgang på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelse om apotekernes varelageropgørelse. Varelagerets sammensætning ved årets begyndelse og udgang skal specificeres på lægemidler, andre varer end lægemidler (frihandelsvarer) og øvrige varer som råvarer og emballage.

•••
profile photo
Profilside