14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Aftalte arbejdshandlinger om markedsføringsaktiviteter
De af apotekerkæden oplyste regnskabsposter vedrørende markedsføringsaktiviteter, herunder reklame, samt dokumentationen, jf. § 23, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

•••

Stk. 2 Revisors behandling efter stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af:

  • 1) om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, og

  • 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apoteker videregivne beløb vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne, som er medlem af apotekerkæden.

•••
profile photo
Profilside