14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Aftalte arbejdshandlinger om omkostningsbegrundede rabatter
Den dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, som apotekerkæder skal opbevare i medfør af § 37, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, samt de i regnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

•••

Stk. 2 Revisors behandling, jf. stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af:

  • 1) om rabatterne er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter,

  • 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apotekere videregivne rabatter, samt af, og

  • 3) om rabatterne i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

•••
profile photo
Profilside