Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 11. december 2023

Aftalte arbejdshandlinger om markedsføringsaktiviteter
§ 20

De i apoteksregnskabet anførte poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt dokumentationen for ikke værdiansatte ydelser, jf. § 16, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

Stk. 2 Revisors behandling efter stk. 1 skal indbefatte en prøvelse af, om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler til mennesker og bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler til dyr.