14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Forrentning
Forrentning af de aktiver, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1- 4, 6 og 7, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af aktivernes bogførte værdi ved årets begyndelse og udgang (efter foretagne afskrivninger).

•••

Stk. 2 Forrentning af de aktiver, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 5, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af apotekets udestående fordringer ved udgangen af hvert kvartal forhøjet med halvdelen.

•••

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen meddeler senest den 20. december i regnskabsåret den rentesats, der skal benyttes ved opgørelsen af forrentningsudgifterne efter stk. 1 og 2. Rentesatsen skal hvad angår opgørelse af forrentningsudgifterne af aktiver nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7, så vidt muligt svare til den gennemsnitlige rentesats, hvormed den i apotekerne indskudte fremmedkapital forrentes. Rentesatsen til brug for opgørelse af forrentningsudgiften af aktiver nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, skal så vidt muligt svare til den gennemsnitlige forrentning af apotekernes indeståender hos grossister.

•••
profile photo
Profilside