Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 662 af 30. maj 2023

§ 35

En privat sygehusapoteksfilial er en enhed knyttet til et privat sygehusapotek.

Stk. 2 Bemandes en privat sygehusapoteksfilial udelukkende af farmakonomer, skal sygehusapotekeren sikre, at de kan varetage opgaven forsvarligt, og at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver i hvilke situationer, en farmaceut skal kontaktes.

Stk. 3 Private sygehusapoteksfilialer kan levere de samme varer som private sygehusapoteker.

Stk. 4 Private sygehusapoteksfilialer må ikke foretage lægemiddelfremstilling.