14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 858 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Apoteksfilialer og apoteksudsalg skal bemandes med faguddannet personale, jf. kapitel 3.

•••

Stk. 2 Bemandes en apoteksfilial udelukkende af farmakonomer, skal apotekeren sikre, at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver, i hvilke situationer en farmaceut skal kontaktes, og hvis det er uden for apotekets åbningstid, jf. § 14, stk. 1, eller der er dispenseret fra kravet om farmaceuttilstedeværelse, jf. § 14, stk. 2, hvordan farmakonomer på en apoteksfilial kan kontakte en farmaceut. Apotekeren skal også sikre, at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver, hvordan farmakonomen og farmaceuten skal kontakte en behandlerfarmaceut ved tilbud om genordination af visse lægemidler efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1, eller tilbud om ordination af tilskud til dosisdispensering efter apotekerlovens § 11 b, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside