14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 858 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Apotekere skal benytte sig af faguddannet personale, jf. kapitel 3, til at kontrollere lægemidler, ekspedere recepter og medicinrekvisitioner samt udlevere, sælge og informere om lægemidler. Apotekere skal også benytte sig af behandlerfarmaceuter til at tilbyde genordination af visse lægemidler til visse medicinbrugere efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1, og til at ordinere tilskud til dosisdispensering efter apotekerlovens § 11 b, stk. 1.

•••

Stk. 2 Apotekeren skal sikre, at personalet i kraft af grundlæggende uddannelse og fortsat træning kan varetage opgaverne forsvarligt.

•••

Stk. 3 Apotekspersonalet skal udføre de i stk. 1 nævnte opgaver omhyggeligt og samvittighedsfuldt.

•••
profile photo
Profilside