14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 218 af 09. March 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Når beskyttelsestiden for et værk er udløbet efter den i værkets hjemland gældende lovgivning, nyder værket ikke beskyttelse efter ophavsretslovens bestemmelser.

•••

Stk. 2 Når et værk er udgivet første gang i et konventionsland, anses dette land som værkets hjemland. I tilfælde af værkets udgivelse samtidig eller inden for 30 dage i to eller flere konventionslande med forskellig beskyttelsestid, anses dog som værkets hjemland det land, der har den korteste beskyttelsestid.

•••

Stk. 3 Når et værk er udgivet første gang i et uden for konventionen stående land, anses som værkets hjemland det land, i hvilket værkets ophavsmand er statsborger.

•••

Stk. 4 For et ikke-udgivet værk anses som hjemland det land, i hvilket værkets ophavsmand er statsborger.

•••
profile photo
Profilside