Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 09. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

Ikrafttræden m.v.
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2010.

Stk. 2 Anordning nr. 1213 af 17. december 2002 om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande m.v. ophæves.