Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 09. marts 2010

Aftale om udvidelse af den retlige beskyttelse af databaser til Isle of Man
§ 20

Bestemmelsen i ophavsretslovens § 71 finder anvendelse på

  • 1) databaser, som er fremstillet af personer bosat i Isle of Man, eller

  • 2) databaser, som er fremstillet af selskaber, der har hovedsæde i Isle of Man.