Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 9. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

Aftale om udvidelse af den retlige beskyttelse af databaser til Isle of Man
§ 20

Bestemmelsen i ophavsretslovens § 71 finder anvendelse på

  • 1) databaser, som er fremstillet af personer bosat i Isle of Man, eller

  • 2) databaser, som er fremstillet af selskaber, der har hovedsæde i Isle of Man.