Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 09. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

Bernerkonventionen
§ 2

Bestemmelserne i ophavsretslovens kapitler 1-4 og 6-9, undtagen §§ 39-46a og § 64, anvendes med de afvigelser, som følger af bekendtgørelsens §§ 3-5, på

  • 1) værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i lande, som har tiltrådt konventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Bernerkonventionen),

  • 2) andre værker, som er udgivet første gang i et andet konventionsland eller er udgivet i et sådant land samtidig med eller inden for 30 dage efter deres første udgivelse i et uden for konventionen stående land,

  • 3) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde i eller er bosat i et andet konventionsland,

  • 4) bygningsværker beliggende i et andet konventionsland og

  • 5) kunstværker, der er indføjet i bygninger eller anlæg i et andet konventionsland.