14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 218 af 09. March 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer (WPPT)
Bestemmelserne i §§ 12 og 13 finder tilsvarende anvendelse i forhold til lande, der har tiltrådt WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer (WPPT).

•••

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder bestemmelsen i ophavsretslovens § 68, stk. 2, om ydelse af vederlag til fremstillere af lydoptagelser og udøvende kunstnere i tilfælde af offentlig fremførelse af udgivne lydoptagelser ikke anvendelse i det omfang, et andet traktatland gør brug af de forbehold, der er tilladt efter traktatens art. 15, stk. 3.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på udøvende kunstneres fremførelser, som er gengivet på film eller anden audiovisuel fremstilling.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i ophavsretslovens §§ 75 c-75 e finder tilsvarende anvendelse i forhold til lande, der har tiltrådt WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer (WPPT).

•••
profile photo
Profilside