Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 9. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

§ 15

Bestemmelsen i ophavsretslovens § 69 (radio- og fjernsynsforetagender) og de dertil hørende bestemmelser i loven anvendes,

  • 1) hvis radio- og fjernsynsudsendelsen har fundet sted i et konventionsland, eller

  • 2) hvis radio- og fjernsynsforetagendet har hovedsæde i et andet konventionsland.

Stk. 2 Bestemmelsen om udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser i ophavsretslovens § 69, stk. 1, finder for så vidt angår fordeling over kabelanlæg ikke anvendelse på andre lande.