Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 09. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

§ 13

Bestemmelserne i ophavsretslovens § 66 (fremstillere af lydoptagelser) og de dertil hørende bestemmelser i loven, undtagen henvisningerne i § 66 til §§ 39-46a, anvendes,

  • 1) hvis lydoptagelsen har fundet sted i et konventionsland, eller

  • 2) hvis lydoptagelsen er fremstillet af en person, der er statsborger i eller bosat i et konventionsland, eller

  • 3) hvis lydoptagelsen er fremstillet af et selskab, som har hovedsæde i et konventionsland.